List otwarty do członków zarządu i delegatów na Walne Zgromadzenie Wyborcze PZBiath

- W związku z brakiem poparcia na stanowisko prezesa PZBiath dla prof. Zbigniewa Waśkiewicza wyrażamy zaniepokojenie zaistniałą sytuacją, która może odbić się negatywnie na przyszłości Polskiego Związku Biathlonu - można przeczytać w liście otwartym zaadresowanym do członków zarządu PZBiath i Delegatów na Walne Zgromadzenie Wyborcze podpisanym przez 27 osób - zawodników, trenerów i członków ekipy technicznej reprezentacji.

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Biathlonu, które odbyło się we wtorek 28 czerwca w Czarnym Borze nie zdołało skutecznie wybrać prezesa zarządu na kadencję 2022-2026. Jedyny zgłoszony kandydat - dotychczasowy sternik PZBiath prof. Zbigniew Waśkiewicz - uzyskał poparcie 19 spośród 46 delegatów. Zarządzono przerwę w Walnym do 29 lipca, do godziny 15:00.

- Wydarzenia ze zjazdu delegatów odbijają się szerokim echem w środowisku zawodników, trenerów oraz pracowników. Dlatego też pragniemy wyrazić słowa poparcia dla kandydatury na stanowisko prezesa PZBiath dla prof. Waśkiewicza. Wiedza oraz doświadczenie jakim dysponuje pozwalała na bardzo dobre funkcjonowanie PZBiath nawet w okresie pandemii. Doceniamy ogrom pracy, którą Prezes włożył w rozwój polskiego biathlonu. Nie chcielibyśmy by niepopularne, acz potrzebne decyzje, które podjął po nieudanym sezonie, spowodowały jego odsunięcie - brzmi dalsza część apelu wystosowanego m. in. przez zawodników i trenerów reprezentacji.

Zarządzono przerwę w Walnym, która potrwa do 29 lipca, do godziny 15:00.