Wybrano Zarząd PZBiath na lata 2022-2026

Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Biathlonu, które odbyło się we wtorek w Czarnym Borze wybrało zarząd na kadencję 2022-2026.

Do zarządu Polskiego Związku Biathlonu na najbliższe cztery lata głosami delegatów wybrani zostali: Adam Kołodziejczyk, Agnieszka Cyl, Magdalena Wielechowska, Joanna Badacz, Adam Górecki, Urszula Filip, Stanisław Kępka oraz Kinga Goraj.

W składzie zarządu jest również miejsce dla prezesa, który zostanie wybrany po przerwie w posiedzeniu Zgromadzenia, którą ogłoszono do 29 lipca, do godziny 15:00.