PZBiath ma dyrektora sportowego

Zbigniew Waśkiewicz został dyrektorem sportowym Polskiego Związku Biathlonu. Jest to nowa funkcja w systemie organizacyjnym związku, która zastąpiła wcześniej istniejące stanowisko kierownika wyszkolenia.

Dla profesora Zbigniewa Waśkiewicza to powrót do pracy w Polskim Związku Biathlonu po czterech latach przerwy. Wcześniej przez dwie kadencje w latach 2006-2014 był jego prezesem. Za działalność w związku został odznaczony srebrnym medalem Międzynarodowej Unii Biathlonu.

W minionym czteroleciu angażował się w pracę w klubach piłkarskich Górniku Zabrze, a następnie Rozwoju Katowice. Nieprzerwanie pozostawał wykładowcą Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, w której w latach 2005-2012 pełnił również funkcję rektora. Jest również członkiem zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Jako dyrektor sportowy Polskiego Związku Biathlonu odpowiadać będzie m. in. za organizację pracy Komisji Szkoleniowej PZBiath, koordynowanie kadr narodowych, współpracę krajowymi ośrodkami biathlonowymi, w tym przede wszystkim za planowanie i nadzór nad realizacją zadań szkoleniowych, a także za reprezentowanie interesów środowiska biathlonowego wobec instytucji zarówno państwowych, jak i międzynarodowych.

Do tej pory funkcję kierownika wyszkolenia sprawował Adam Kołodziejczyk, który teraz skupi się wyłącznie na pracy szkoleniowej. W sierpniu został nowym trenerem kadry seniorów.