IBU działa na rzecz równości płci

Międzynarodowa Unia Biathlonu opublikowała dokument o nazwie „Gender Equality Policy”. IBU nakreśla w nim swoje cele strategiczne w zakresie równości płci. Program pilotuje była prezes PZBiath dr Dagmara Gerasimuk.

Biathlon jest dyscypliną, w którym na poziomie sportowym trudno znaleźć jakieś dysproporcje związane z podziałem na płcie. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mają taką samą liczbę konkurencji, otrzymują identyczne nagrody finansowe i mają równą promocję w mediach. Biathlon jako jedna z pierwszych dyscyplin sportowych wprowadziła do programu swoich imprez mistrzowskich konkurencje mieszane. IBU nie jest jednak w stanie przejść obojętnie nad problemem niedoboru kobiet na eksponowanych pozycjach we władzach krajowych federacji oraz sztabach trenerskich.

Temat zaistniał po raz pierwszy z inicjatywy dr Dagmary Gerasimuk – ówczesnej prezes PZBiath, obecnie dyrektor rozwoju IBU - w 2019 roku podczas IBU Gender Equality Seminar, które było organizowane w Warszawie. Kolejnym krokiem były wprowadzenie do nowej Konstytucji IBU i Strategii „Target 26” odpowiednich zapisów wzmacniających równość płci oraz powołanie grupy roboczej, której głównym zadaniem jest pomoc w zakresie polityki zwiększenia reprezentacji kobiet na wszystkich szczeblach pracy w biathlonie. W jej skład weszli m. in. byłe biathlonistki i biathloniści, które po zakończeniu kariery odnaleźli się w strukturach swoich krajowych federacji lub komitetów organizacyjnych: Sofia Domeij (Szwecja), Barbora Tomesova (Czechy), Emoke Szocs (Węgry), Daniel Bohm (Niemcy), Tapio Pukki (Finlandia).

- Kwestia równości płci w sporcie przez bardzo długi czas była mi obca. Zarządzając polskim związkiem sportowy oraz będąc w zarządzie IBU nie odczuwałam osobistej potrzeby zajmowania się tym tematem. Dopiero w momencie oddelegowania mi tego zadania przez światową federację, ale również włączenia się do prac Komisji Sportu Kobiet przy PKOL, kiedy to zaczęłam analizować temat, dyskutować z przedstawicielkami i przedstawicielami narodowych związków biathlonu oraz polskich związków, zrozumiałam, że problem istnieje i nie dotyczy tylko liczby kobiet w zarządach. Jest znacznie głębszy, bo mowa tu o zmianie myślenia o sporcie kobiet i mężczyzn, pokazywaniu możliwych do wypełniania ról w sporcie, dostępności sportu dla wszystkich, edukowaniu o różnicach i szacunku do obu płci – powiedziała Gerasimuk, która pilotuje działania w kwestii gender equality z ramienia Międzynarodowej Unii Biathlonu.

Jej najnowszym projektem było opracowanie dokumentów „Gender Equality Policy and Strategy”, które zawierają cele strategiczne w zakresie równości płci w obszarach zarządzania, sportu oraz wizerunku sportowców w mediach. Jednym z nich jest zachęcanie do dokonywania zmian w statutach krajowych związków oraz formułowania zasad procesów wyborczych, które pozwolą na liczniejszą obecność kobiet na stanowiskach kierowniczych mających istotny wpływ na procesy decyzyjne. IBU zamierza również poprzez szkolenia działać na rzecz zwiększenia liczby kobiet w gronie trenerów i sędziów oraz niwelować uprzedzenia i stereotypy związane z przedstawianiem kobiet i mężczyzn w poszczególnych obszarach sportu. I przede wszystkim utrzymać bieżący balans na międzynarodowym poziomie sportowym. Na realizację tych celów IBU daje sobie czas do 2026 roku.

- Cieszę się, że mogę prowadzić ten projekt z poziomu IBU, które ma wizję stania się jednym z liderów w sposobie zarządzania sportem – dodała Gerasimuk.