Wydłużono okres kwalifikacji olimpijskich

Zmieniono zasady kwalifikacji biathlonistów na igrzyska w Pekinie. Podstawą przydzielania miejsc nie będzie już Puchar Narodów a specjalnie do tego utworzony ranking olimpijski. Ze względu na pandemię koronawirusa wydłużono okres rywalizacji o kwoty startowe do 16 stycznia 2022 roku.

Pierwotnie system kwalifikacji do igrzysk miał niewiele różnić się od tego stosowanego przy okazji imprezy w Pjongczang. Decydująca miała być lokata w Pucharze Narodów na koniec sezonu poprzedzającego rok igrzysk. Pandemia koronawirusa sprawiła jednak, że niektóre reprezentacje nie są w stanie uczestniczyć we wszystkich startach ze względu na kwarantannę lub ograniczenia związane z poruszaniem się. Zdecydowano się więc dostosować reguły rywalizacji o olimpijskie przepustki do nowych realiów.

Choć klasyfikacja Pucharu Narodów nie będzie już odgrywała kluczowej roli to punktacja wykorzystywana przy jej liczeniu będzie podstawą do naliczania rankingu olimpijskiego. Na sumę punktów danej reprezentacji w owym rankingu składać się będzie sześć najwyższych rezultatów punktowych z biegów sprinterskich, trzy ze sztafety oraz po jednym z biegu indywidualnego, sztafety mieszanej oraz supermikstu rozegranych w terminie od 28 listopada 2020 roku do 16 stycznia 2022 roku. W praktyce oznacza to, że ostateczny podział kwot startowych znany będzie dopiero na trzy tygodnie przed startem igrzysk.

Nie zmieniono samego podziału miejsc. Tylko trzy czołowe reprezentacje rankingu olimpijskiego będą miały prawo zgłosić do startu w igrzyskach sześciu zawodników. Krajom, które zajmą w nim miejsca od czwartego do dziesiątego, przysługiwać będzie kwota pięciu zawodników. Prawo wystawienia sztafety otrzyma jeszcze kolejnych dziesięć reprezentacji z drugiej dziesiątki rankingu.

Wśród przedstawicieli pozostałych nacji rozkolportowanych będzie dwanaście dzikich kart. Będą one przyznawane na podstawie rankingu punktów kwalifikacyjnych IBU zdobywanych w każdym z biegów indywidualnych oraz sprintów podczas Pucharów Świata oraz Pucharów IBU.

W sumie do Pekinu pojedzie 105 zawodniczek i 105 zawodników.