Nadzwyczajny Kongres IBU uchwalił nową konstytucję i plan strategiczny

Obradujący w miniony weekend w Monachium Nadzwyczajny Kongres IBU zatwierdził jednomyślnie nową konstytucję oraz strategię rozwoju "Target 26". Obie te decyzje były realizacją zapowiedzi złożonych przed rokiem przez Olle Dahlina w momencie wyboru na stanowisko prezydenta IBU.

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy dużo mówiliśmy o zmianach. Wspominaliśmy o tym, aby zapewnić ochronę naszych sportowców i wszystkich interesariuszy. Mieliśmy świadomość, że musimy się zmienić, aby chronić naszą uczciwość i zbudować zaufanie. Chociaż po drodze dokonaliśmy wielu mniejszych zmian, nadszedł w końcu ten dzień, w którym pełne przeobrażenie stanie się rzeczywistością. Dzięki naszej nowej konstytucji, dostosowanej do najlepszych międzynarodowych praktyk, wkroczyliśmy w nową erę biathlonu, dla której nie ma już odwrotu. Przejrzystość i uczciwość muszą leżeć u podstaw wszystkiego, co robimy – powiedział prezydent IBU Olle Dahlin.

Ostatniego dnia Kongres pochylił się nad planem strategicznym „Target 26”, który ma pomóc zrozumieć kluczowe wyzwania i perspektywy, jakie stoją przed dyscypliną oraz zmaksymalizować jej globalny potencjał. Koncentruje się na osiągnięciu pięciu kluczowych celów w celu zapewnienia dalszego rozwoju biathlonu odpowiadającemu zmianom społecznym i technologicznym. Tylko łączna realizacja każdego z pięciu celów – jak na biathlonowej tarczy – jest w stanie zapewnić zrównoważony, dynamiczny rozwój umożliwiający następnym pokoleniom sportowców dyscyplinę dopasowaną do wymogu czasów. Tymi pięcioma filarami strategii są: wspieranie krajowych federacji, zwiększanie roli wydarzeń sportowych, poszerzanie zasięgu dyscypliny, podwyższanie standardów zarządzania oraz innowacyjność.

Kongres podjął również szereg innych decyzji. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy ustalenie limitu kadencyjności dla prezydenta oraz członków zarządu IBU. Od teraz będą oni mogli zajmować swoje stanowiska co najwyżej przez trzy pełne kadencje. Jednocześnie zdecydowano pozostać przy obecnym systemie głosowania podczas Kongresu. W dalszym ciągu obowiązywać będzie zasada „jedno państwo – jeden głos”.

Swoje posiedzenie miał również zarząd IBU, który postanowił przeznaczyć kwotę miliona euro jako dodatkowe wsparcie dla krajowych federacji. Nowymi „tymczasowymi członkami” IBU zostały Islandia oraz Meksyk. Zmieniono również harmonogram zawodów na sezon 2020/2021. Swoimi miejscami w kalendarzu zamienili się organizatorzy Pucharu Świata w Pekinie i w Novym Meście. Wszystko po to by próba olimpijska mogła odbyć się w podobnym czasie, co igrzyska rok później. Ustalono, że następny Kongres IBU odbędzie się w Pradze w dniach 4-6 września 2020 roku.