W niedzielę w Warszawie zakończyło się IBU Gender Equality in Sports Leadership Seminar. Ponad 40 uczestników z 34 państw podczas wykładów, warsztatów oraz paneli dyskusyjnych skupiało się na problemie niedoboru kobiet na eksponowanych pozycjach w ramach organizacji sportowych.

- Równość płci jest jednym z największych wyzwań jaka przed nami stoi. Chcemy, żeby kobiety były coraz bardziej widoczne w zarządzaniu sportem. Celem seminarium była nie tylko wymiana doświadczeń, ale też powstanie platformy do komunikacji, bo tylko działając wspólnie jesteśmy w stanie zainspirować całe przyszłe pokolenie liderek – powiedziała dr Dagmara Gerasimuk, członkini zarządu Międzynarodowej Unii Biathlonu, a zarazem główna organizatorka wydarzenia.

Jednym z wielu prelegentów był prof. Zbigniew Waśkiewicz z AWF Katowice, były prezes Polskiego Związku Biathlonu, który przedstawił analizę ankiety przeprowadzonej wśród krajowych federacji oraz środowiska zawodników. Jej wyniki czarno na białym pokazały jak niski jest odsetek kobiet pośród prezesów krajowych federacji (15%), ich członków zarządu (22%), jak również trenerów (21%). Większość zawodników była jednak usatysfakcjonowana ogólnym poziomem polityki „Gender Equality” prowadzonej zarówno przez światowe, jak i krajowe związki sportowe.

- Zdajemy sobie sprawę z tego, że na poziomie rywalizacji sportowej mamy równowagę pomiędzy mężczyznami a kobietami, ale jeśli chodzi o odpowiedni balans płci w organach decyzyjnych, sztabach szkoleniowych czy ekipach technicznych wciąż jest jeszcze dużo do nadrobienia. Chcemy się jednak zająć tym problemem i z pewnością uwzględnimy go przy zatwierdzaniu nowej konstytucji oraz naszych strategii rozwoju – powiedział prezydent IBU Olle Dahlin.

Wśród głównych postulatów uczestników konferencji znalazły się zwiększenie liczby delegatek na Kongres IBU, wprowadzenie zapisów o równości płci w aktach prawnych uchwalanych przez Kongres oraz stworzenie platformy do komunikacji, która byłaby pomocna przy monitorowaniu postępów w procesie wzmacniania roli kobiet w zarządzaniu sportem.

Dahlin i Gerasimuk wspólnie wyrazili potrzebę organizowania kolejnych konferencji dotyczących tego zagadnienia w przyszłości.

Przypomnijmy, że patronat honorowy nad wydarzeniem objął zarówno Polski Komitet Olimpijski, jak i minister sportu i turystyki Witold Bańka. Patronem prasowym konferencji był Forbes Women Polska.