W Warszawie rozpoczęło się IBU Gender Equality In Sports Leadership Seminar. Jest to pierwsza tego typu konferencja poświęcona wzmacnianiu roli kobiet w zarządzaniu sportem. Udział w niej biorą przedstawiciele niemal 40 krajowych federacji.

Przybyłych gości powitał prezydent Międzynarodowej Unii Biathlonu Olle Dahlin, który podkreślił, że tematyka równouprawnienia kobiet znajdzie swoje miejsce w nowych regulacjach prawnych wewnątrz federacji.

- Pracujemy nad nową konstytucją, będziemy chcieli w niej wdrożyć rekomendacje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego dotyczące równości płci. O ile możemy o niej mówić w wymiarze sportowym to w kontekście zarządzania sportem wciąż jest wiele do zrobienia. W zarządzie Międzynarodowej Unii Biathlonu są tylko dwie kobiety, w Komisji Technicznej tylko jedna. Na poziomie krajowych federacji wygląda to niewiele lepiej, bo panie trzymają ster w zaledwie pięciu – powiedział Olle Dahlin.

Głównym organizatorem wydarzenia jest prezes Polskiego Związku Biathlonu dr Dagmara Gerasimuk, która liczy, że konferencja stanie się platformą do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w zwiększaniu roli kobiet w zarządzaniu sportem.

- W naszym sporcie na wielu poziomach pracuje mnóstwo wartościowych kobiet. Zainaugurowane dzisiaj wydarzenie daje nam możliwość policzenia się. Wierzę, że w ramach dyskusji i pracy w grupach roboczych uda nam się wypracować pewne rozwiązania, które będzie można wprowadzić w życie – powiedziała Gerasimuk.

Konferencja potrwa do niedzieli. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli zarówno minister sportu i turystyki Witold Bańka, jak i Polski Komitet Olimpijski.