W dniach 24-26 maja w Warszawie odbędzie się IBU Gender Equality In Sports Leadership Seminar. Jest to pierwsza tego typu konferencja poświęcona wzmacnianiu roli kobiet jako liderów w sporcie. Udział w niej potwierdzili już przedstawiciele 35 krajowych federacji.

Wśród prelegentów będą eksperci z Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, przedstawiciele światowych federacji sportowych oraz reprezentanci środowiska akademickiego. Ich zadaniem będzie przedstawienie najlepszych międzynarodowych praktyk w dziedzinie równości płci.

- Zauważamy problem niedoboru kobiet w strukturach zarządczych i organach decyzyjnych związków sportowych. Liczymy, że panele dyskusyjne ekspertów przyczynią się do dalszej debaty. Jej celem jest zapewnienie platformy do wymiany wiedzy oraz inspirowanie kobiet do roli liderów – powiedziała dr Dagmara Gerasimuk, prezes Polskiego Związku Biathlonu, a zarazem główna organizatorka wydarzenia.

- Pod względem rywalizacji sportowej coraz częściej mamy do czynienia z równością. Mamy taką samą liczbę konkurencji, zawodnicy i zawodniczki otrzymują takie same nagrody finansowe, zawody rozgrywane są w tych samych miejscach i promowane są w jednakowy sposób. Jeśli jednak chodzi o współudział kobiet w zarządzaniu sportem to zarówno na poziomie federacji międzynarodowych, jak i krajowych pojawia się spore pole do zagospodarowania – dodała.

- Idea organizacji konferencji wywodzi się z ruchu olimpijskiego. MKOl wspiera i finansuje inicjatywy dotyczące równouprawnienia, a w coraz większej liczbie federacji sportowych powstają specjalne komisje zajmujące się tym problemem. Znam go od środka, bo sama jestem jedyną kobietą w dziewięcioosobowym składzie zarządu Międzynarodowej Unii Biathlonu – zakończyła Gerasimuk.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli zarówno minister sportu i turystyki Witold Bańka, jak i Polski Komitet Olimpijski.